Powrót

Wymiana pamięci fiskalnych / Obowiązkowy przegląd okresowy


Wymiana pamięci fiskalnej

Nowe Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące w zakresie przepisów dotyczących kas rejestrujących z kopią papierową obowiązują od  1 maja 2019 . Wymiany pamięci fiskalnych w kasach z kopią papierową od tej daty nie są wykonywane. Kasy będą mogły być nadal użytkowane do zapełnienia pamięci fiskalnej.

 


Obowiązkowy przegląd okresowy kasy fiskalnej

Przegląd okresowy zapisany jako obowiązkowy w rozporządzeniu zobowiązuje użytkownika kasy do jego wykonania co najmniej raz na 2 lata tj. nie później niż przed upływem 2 lat od daty fiskalizacji lub od ostatniego przeglądu. 

Zgodnie z projektem nowego rozporządzenia użtkownik, który nie wykona przeglądu w terminie będzie z urzędu ukarany mandatem. Na serwisie z kolei ma spoczywać niewidzięczna rola - obowiązek informowania urzędów skarbowych o podatnikach, którzy takiego przglądu nie wykonali w terminie. Wykonanie przeglądu kasy to obowiązek użytkonika kasy nie serwisu. Serwis tylko wykonuje zlecenie. 

Partnerzy

Kasy fiskalne Aclas Kasy fiskalne Datecs Urządzenia fiskalne POSNET Emar Urządzenia fiskale Torell